Kontakti

Alprem oprema d.o.o.,
Ljubljanska cesta 15,
1241 Kamnik

Tel.: +386 1 831 39 48
Fax: +386 1 831 23 40
E-mail:info@alprem-oprema.si

Direktor – Romana Capuder
Tel.: +386 1 831 22 16
E-mail:romana.capuder@alprem-oprema.si

Prodaja / tajništvo – Marija Bernot
Tel.: +386 1 831 39 48, +386 1 231 34 91
Fax: +386 1 831 23 40
E-mail:info@alprem-oprema.si


Projektiranje – Nada Tomažič
Tel.: +386 1 831 20 96
E-mail:info@alprem-oprema.si

Tehnična operativa/ vodja / Tomaž Koritnik
Tel.: +386 1 831 39 48
GSM: +386 (0)41 410 905
E-mail:koritnik.alprem@siol.com

Kalkulacije – Janez Luštrek
Tel.: +386 1 831 39 48
E-mail:lustrek.alprem@siol.com